Eindelijk de btw terug

Onze vertegenwoordigers, dat is ons parlement, hebben jaren geleden besloten dat de btw van onbetaalde rekeningen  terug te betalen. Dat werkt twee kanten op:Het gaat om de btw die je hebt afgedragen maar waarvan je klant de rekening nog niet heeft betaald, de door jou voorgeschoten btw,het gaat ook om de btw die is afgetrokken maar waarvan je zelf de factuur nog niet hebt betaald, de btw die al in je knip zit. Wanneer kun je de btw terug halen dan wel moet je de btw alsnog betalen?  De periode is een jaar. Dat jaar begint te lopen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verlopen. Die betaaltermijn staat veelal in de leveringsvoorwaarden. Bij de eerste btw aangifte over 2018 gaat het dus over alle openstaande rekeningen waarvan op dat moment de betaalstelling een jaar of meer is verlopen. Wat betreft de terug te halen btw, gaat het vanaf dan alleen nog maar over de rekeningen die een jaar open staan. Doe je dat niet rücksichtlos, dan kun je de btw van de niet vermelde rekeningen alleen maar terug vragen wanneer je min of meer bewijst dat de debiteur niet wil dan wel niet kan betalen.Dus bij elke btw-aangifte moet je voortaan ook door de lijst van openstaande debiteuren en crediteuren. Niet op dat moment teruggehaalde btw,  kan dan alleen nog maar als de schuldenaar zowat failliet is. Niet alsnog dan terug betaalde btw van crediteuren wordt beboet.

Landbouwnormen 2017 gepubliceerd

De landbouwnormen over 2017 zijn beschikbaar. Ze zijn te downloaden door te klikken op de "landelijke landbouwnormen".

Mijn klant, mijn beste vriend, mijn boete € 1250.

De werknemer van het boekhoudkantoor van het proces RBNHO:2017:9859 zat er maar wat zwaar mee in zijn maag. Zijn klant had in 2011 en 2012  geen centen voor de btw. Moest je dat bedrijf dan zo maar failliet laten gaan? En zijn gezin op straat? Dat zag die werknemer echt niet zitten, zo'n levensvatbaar bedrijf.  Dus wat deed de werknemer? Nihilaangiftes indienen. En suppleties dan? Ho maar. Het gaat maar om rond de € 45.000 af te dragen btw over die twee jaren.

De Rechtbank strafte het medeleven af en gaf de werknemer van het boekhoudkantoor een boete van € 1250. Waarom? Vastgesteld werd dat de werknemer en de klant samen hadden bedisseld dat de uitweg nihilaangiftes was. Immers, het geld voor de btw-afdracht was er niet. Ondanks dat de jaarrekeningen over die twee jaar meldden dat die € 45.000 btw te betalen was, werden geen suppletieaangiften gedaan.

De Rechtbank maakte gelukkig geen gebruik van de WWFT. Die wet schrijft voor dat niet betalen gemeld moet worden door de adviseur. Dat is niet gebeurd. En dan komt het strafrecht om de hoek. En dat zou dan een strafrechtelijke staart voor de meelevende werknemer zijn geweest.

Angel in de lijfrente: 20 % revisierente !

De hoofdregel in pensioenland is, dat wat je ervoor van je belastbaar inkomen aftrekt, later weer wordt belast. Dat gaat goed wanneer het pensioen bij een bedrijfspensioenfonds zit. Dan zit je pensioen als het ware achter slot en grendel. Wanneer de belastingplichtige zelf aan de touwtjes  trekt, zoals bij een lijfrente, dan hebben onze vertegenwoordigers in ons parlement indertijd bijkomende maatregelen genomen: de revisierente.

Daar gaat het proces van PHR:2017:1462 dan ook over. De lijfrentetrekker komt in deze zaak over 2012 met het fiscaal modieuze verweer dat de revisierente van 20 %  een  buitensporige last is. De vraag is: waar staat die eigenlijk revisierente voor? Dat is het rentevoordeel dat je hebt doordat je geen belasting betaalt op moment dat je de lijfrentepremie aftrekt. Achteraf bezien, blijkt dat  je in feite onterecht de lijfrente hebt afgetrokken. Dus heb je onterecht inkomstenbelasting ontlopen. Daarnaast heb je ook de box III - heffing over de lijfrente ontlopen.De vraag is in hoeverre ook vanaf  2015 de stelling, dat de revisierente terecht is, opgeld doet. Vanaf dat jaar kunnen namelijk langdurig arbeidsongeschikten lijfrentes wel revisie rentevrij afkopen. Dus dat wordt nog een nieuw modieuze buitensporige lastig proces.

De lijfrentetrekker vond ook dat hij onterecht premie volksverzekering betaalde want dat betalen 65-plussers ook niet. Dus dat is zijn tweede modieuze buitensporige last. Echter de lijfrentetrekker was een 65 minner.