• darkblurbg
    Stichting Nationaal Instituut voor Belasting- en Bedrijfsadviseurs
    NIBA is een beroepsorganisatie die zich als doel stelt de belangen te behartigen van de bij haar aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren.
  • darkblurbg
    Stichting NIBA bewaakt de kwaliteit van haar leden onder andere door geregelde toetsingen en het aanbieden van cursussen.
  • darkblurbg

Beroepsorganisatie voor belasting- en advieskantoren

Niet ieder administratie- en belastingadvieskantoor kan zich aansluiten bij het NIBA. De kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten kantoren dient te allen tijde gewaarborgd te blijven. Om kwalitatief goede kantoren te selecteren, hanteert NIBA een toelatingsbeleid dat alleen acceptatie beoogt van kantoren die hun werkzaamheden op een hoog niveau uitvoeren.

Neem contact op

Toelatingsbeleid

Als NIBA aangeslotene mogen uw cliënten er van uitgaan dat zij altijd verzekerd zijn van een adviseur en werkzaam is voor een kwalitatief goed administratie-belastingadvieskantoor. Iedere NIBA-aangeslotene draagt als kwaliteitskenmerk de toevoeging RBB (ingeschreven in het register van Belasting- en Bedrijfsadviseurs) achter zijn of haar naam.

Deze titel mag slechts worden gebruikt door diegenen die ingeschreven staan in het register van NIBA. De ingeschrevenen onderwerpen zich dan ook aan de gedrags- en beroepsregels en vallen onder het tuchtrecht van Stichting NIBA.

Alle personen van de aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren die voldoen aan het kwaliteitskenmerk zoals gesteld door NIBA voeren de afkorting RBB (Register Belasting- en Bedrijfsadviseur) achter hun naam. Om deze titel te kunnen behouden, worden alle bij Stichting NIBA aangesloten kantoren geregeld onderworpen aan een kwaliteitstoetsing.

Kwaliteit

Stichting NIBA bewaakt de kwaliteit van haar leden onder andere door geregelde toetsingen en het aanbieden van cursussen. Daarnaast kent Stichting NIBA gedrags- en beroepsregels waar haar leden zich aan dienen te houden. 

Een andere manier om kwaliteit te waarborgen, maar ook om aangeslotenen, in voorkomende gevallen, aan te kunnen spreken is de mogelijkheid voor de klanten zich te beroepen op het tuchtreglement. Op deze website kunt u onder andere lezen hoe u een eventuele klacht moet indienen en wat de hierna volgende marsroute ter afhandeling van uw klacht is.

Lees meer

NIBA geeft ieder aangesloten kantoor een aantal instrumenten in handen om zijn werk op een goede en verantwoorde wijze uit te kunnen voeren.

Nieuws

Hier vindt u alle actualiteiten omtrent Stichting Nationaal Instituut voor Belasting- en Bedrijfsadviseurs

Aangesloten bij

Iedere NIBA-aangeslotene draagt als kwaliteitskenmerk de toevoeging RBB.(het register van Belasting- en Bedrijfsadviseurs)

Evenementen

Hier treft u een overzicht van alle evenementen c.q. cursussen voor permanente educatie die het NIBA in 2019 organiseert.