Kwaliteitskenmerken

Bij de beoordeling voor geschiktheid als NIBA-aangeslotene wordt gekeken naar:

 • praktijkervaring
 • werkwijze
 • jaarstukken
 • opleidingsniveau

Via kwalificaties en verschillende wegingsfactoren wordt beoordeeld of het kantoor in kwestie voldoet aan de normering zoals gesteld door NIBA. Hierbij gelden de kwaliteitseisen zoals die in de praktijk gesteld worden door ondernemers, banken en fiscus als zwaarwegende factoren. Het professioneel bestuur (advocaat, fiscalist en accountant) geeft adviezen om de kwaliteit van de aangeslotenen te beoordelen en indien nodig te verbeteren.

Controle van kwaliteit

Omdat ieder NIBA-kantoor moet voldoen aan het leveren van diensten volgens de kwaliteitsnorm zoals gesteld door NIBA, dient daarop ook een controle uitgeoefend te worden. Geregeld vindt er bij het NIBA kantoor een kwaliteitscontrole plaats. Daarnaast hebben o.a. cliënten van de aangesloten kantoren de mogelijkheid om klachten in te dienen over de kwaliteit en integriteit van een NIBA kantoor. De Raad van Tucht van NIBA zal iedere klacht zeer zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.

Klachten kunnen worden gericht aan:

Secretariaat Raad van tucht Stichting NIBA
Postbus 2180
2800 BH Gouda

Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.

Garantie voor kwaliteit

NIBA geeft ieder aangesloten kantoor een aantal instrumenten in handen om zijn werk op een goede en verantwoorde wijze uit te kunnen voeren.

De kwaliteitshandhaving wordt verzekerd door:

 • de toelatingsprocedure
 • het geven van richtlijnen
 • het verstrekken van informatie
 • interne scholing
 • kwaliteitscontrole
 • beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • kennis op gebied van de WWFT