Angel in de lijfrente: 20 % revisierente !

Gepubliceerd op: 28-11-2018

De hoofdregel in pensioenland is, dat wat je ervoor van je belastbaar inkomen aftrekt, later weer wordt belast. Dat gaat goed wanneer het pensioen bij een bedrijfspensioenfonds zit. Dan zit je pensioen als het ware achter slot en grendel. Wanneer de belastingplichtige zelf aan de touwtjes trekt, zoals bij een lijfrente, dan hebben onze vertegenwoordigers in ons parlement indertijd bijkomende maatregelen genomen: de revisierente

Daar gaat het proces van PHR:2017:1462 dan ook over. De lijfrentetrekker komt in deze zaak over 2012 met het fiscaal modieuze verweer dat de revisierente van 20 %  een  buitensporige last is. De vraag is: waar staat die eigenlijk revisierente voor? Dat is het rentevoordeel dat je hebt doordat je geen belasting betaalt op moment dat je de lijfrentepremie aftrekt. Achteraf bezien, blijkt dat  je in feite onterecht de lijfrente hebt afgetrokken. Dus heb je onterecht inkomstenbelasting ontlopen. Daarnaast heb je ook de box III - heffing over de lijfrente ontlopen.De vraag is in hoeverre ook vanaf  2015 de stelling, dat de revisierente terecht is, opgeld doet. Vanaf dat jaar kunnen namelijk langdurig arbeidsongeschikten lijfrentes wel revisie rentevrij afkopen. Dus dat wordt nog een nieuw modieuze buitensporige lastig proces.

De lijfrentetrekker vond ook dat hij onterecht premie volksverzekering betaalde want dat betalen 65-plussers ook niet. Dus dat is zijn tweede modieuze buitensporige last. Echter de lijfrentetrekker was een 65 minner.