BTW-suppletie

Gepubliceerd op: 01-12-2018

Dien zo snel mogelijk een suppletie btw in. Zodra u weet dat u btw moet suppleren, moet u de betreffende suppletie ook indienen. Dit geldt voor zowel positieve (teruggaaf) als negatieve (te betalen) suppleties. Doet u dit niet, dan loopt u bij een te betalen bedrag het risico op een forse boete. Bovendien bent u dan belastingrente verschuldigd.

Als de BTW-correctie minder dan € 1 000 bedraagt, mag deze worden verwerkt in de eerstvolgende BTW-aangifte. Dit geldt zowel voor een te betalen als voor te ontvangen bedrag.

Let op btw-schulden op de balans die zien op voorgaande jaren De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat zij controleert op openstaande btw-schulden uit voorgaande jaren. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de btw-aangiften en de aangiften inkomsten-  of vennootschapsbelasting. Als op de balans een te betalen btw-bedrag open staat en deze nog niet is betaald door middel van een suppletie, zal de Belastingdienst hiernaar een controle instellen en een naheffingsaanslag opleggen. Ondernemers met een btw-schuld hoger dan € 50.000 kunnen volgens het bekend geworden beleid rekenen op een boekenonderzoek. Daarbij wordt vooral gekeken  naar de schuldvraag voor het betalingsverzuim en de vraag of is voldaan aan de suppletieverplichting die sinds een aantal jaren verplicht is.